Webmaster

Webmaster

Chcete vytvořit osobní nebo firemní web nebo již web vlastníte a potřebujete upravit obsah nebo přidat funkce? Tak to jste na správném místě! Jako webmaster zajišťuji komplexní služby pro správutvorbu webových stránek, copywriting a celou řadu dalších.

Zaměřuji se převážně na malé a střední weby do desítek stran obsahu. Tato specializace většinou odráží velikost firmy a mnou preferovaný druh spolupráce, kdy se snažím poskytovat individuální služby na základě jasných specifikací. Velké weby jsou většinou v majetku větších firem, a tam se již obtížně provádějí změny - již mají velkou setrvačnost a byrokratické postupy, které neumožňují pružnou spolupráci. To by potom vedlo ke zbytečným prodlevám v nasazování vylepšení na webové stránky a nemluvě o zkreslení informací při jejich předávání. Pokud jste větší firma, hledající webmastera a chcete navázat spolupráci, doporučuji zmocnit pro jednání o tvorbě a správě webových stránek jednu osobu (ideálně z PR), která bude se mnou jednat jménem celé firmy. Tím se eliminují často rozdílné požadavky na zpracování a zbytečné řešení interních zaležitostí.

Webmaster - výhody mých služeb

Jako webmaster poskytuji širokou paletu služeb. Tato práce v dynamicky se rozvíjejícím oboru vyžaduje učení se a implementace nových postupů a technik na webové stránky. Programováním se zabývám denodenně již několik let. Díky tomu si rozšiřuji každý den své znalosti a tím Vám, zákazníkům, mohu nabídnout moderní služby, přesně podle Vašich potřeb a návštěvníků vašeho webu.

Jsem freelancer a nejsem svázán žádnou pracovní dobou, jsem schopen v případě potřeby, přivádět k životu webové stránky v krátkém časovém úseku (pokud mi jsou dodány potřebné podklady). Dnes žijeme v době mobilních telefonů, a tak součástí webu může být i responzivní design pro mobilní zařízení.

Poskytuji kvalitní řešení, která jsou implementována tak, aby webová stránka byla při zobrazení rychlá. Jako dlouholetý webmaster si zakládám na tom, aby webové stránky byly při předání zákazníkovy již optimalizované, pokud to dovolí předaní podklady. Jedná se o on-page optimalizaci, pomocí které je zajištěno, že nejsou na stránce žádné překážky, bránící indexaci webu.

Využijte výhod kvalitně zpracovaných webových stránek, nejen z pohledu designu, ale hlavně z pohledu zdrojových kódů, což bývá často opomíjený faktor.

Jaké práce jako webmaster provádím

Jako webmaster, poskytuji šírokou paletu služeb. Od návrhu, vytvoření webu až po jeho správu. Jak jsem již zmínil, sleduji moderní trendy v programování a částečně i časté změny v právní legislativě. V nově vytvořených projektech se tyto novinky většinou odrážejí a u běžících webů v mé správě se snažím zákazníky upozornit na věci, které by bylo vhodné implementovat, aby jejich projekty šly s dobou. U všech zjištěných novinek upozorňuji na změny, které je vhodné udělat, ale vždy záleží na zákazníkovi, jako provozovateli webu a druhu spolupráce, zda tyto úpravy chce nebo nechce provádět.

Vše záleží na konkkrétní domluvě, kdy někdo preferuje pouze úpravy v obsahu webu párkrát do roka, který sám zašle a na druhé straně jsou zákazníci, kdy je navázaná těsnější spolupráce a webové stránky se upravují nebo rozšiřují často na základě aktuálních potřeb jejich podnikání.

Webmaster - navázání spolupráce

Pro navázání spolupráce stačí zavolat, zaslat e-mail nebo využít kontaktní formulář, kde uvedete o jakou službu máte zájem a specifikace požadavků pro tvorbu nové webové stránky nebo pro správu stávajícího webu. Pokud se jedná o správu webové stránky, uveďte prosím i její adresu, abych si mohl prohlédnout stávající prezentaci. Následně Vás budu kontaktovat, abychom si domluvili podrobnosti ohledně spolupráce a případné osobní setkání. Zároveň bych nastínil možná nejvhodnější řešení, pro splnění uvedených požadavků, aby odpovídala potřebám Vás a samozřejmě Vašim návštěvníkům webové stránky. Následná komunikace většinou probíhá bez potřeby osobního kontaktu, ale vše záleží na konkrétních potřebách.

Takto jednoduše si zajistíte webmastera pro tvorbu a úpravy rozmanitých webových stránek.
V případě oboustranné spokojenosti s možností dlouholeté spolupráce.

 

Tento web používá pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Rozumím ×