Druhy webových stránek

V následujícím textu naleznete stručné rozdělení webových stránek na jednotlivé druhy. Druhy webových stránek jsou členěny do jednotlivých skupin, aby bylo členění co nejsrozumitelnější. Každá webová stránka patří svými rysy do více skupin, ale v rámci skupiny je členění většinou ostré, takže v rámci skupiny parametry většinou nepřekrývají.

Druhy webových stránek podle účelu

Webové stránky musí být tvořeny s ohledem na jejich účel. A každý druh webové stránky má svá specifika. Účelem webových stránek je propagace služeb, výrobků nebo propagace osobní. Podle účelu je nutné zvolit nejen grafické podání, ale hlavně obsah, kterým budeme k návštěvníkům promlouvat. Pro propagaci služeb a výrobků je nutné většinou volit decentnější formu, odpovídající budoucí zákaznické základně. Tyto weby se běžně označují jako firemní weby. Kdežto u osobních webových stránek je možné použít pro prezentaci informací daleko uvolněnější formu prezentace informací.

Druhy webových stránek podle struktury

Na základě specifikovaného účelu je zvolena patřičná struktura obsahu, podle kterého je určeno, zda bude webová stránka strukturována jako webová prezentace, kde je veškerý obsah vložen na jednu stránku nebo se bude jednat o klasickou webovou stránku, strukturovanou do více vzájemně provázaných stránek. Webové prezentace jsou koncipovány tak, že mohou mít navigaci umožňující přechod v rámci jednostránkového obsahu nebo navigaci nemají a pak je nazýváme jako mikrostránky.

Druhy webových stránek podle objemu obsahu

Podle obsahu rozdělujeme webové stránky na obsahové a designové. U obsahových webových stránek tvoří výraznou část “objemu” stránek text, kdežto u designových se jedná o grafické prvky. Zde není, při tvorbě webových stránek, dělení příliš ostré a ve většině případů si zákazníci nemohou dovolit pouze designové webové stránky. Je to z toho důvodu, že pokud by na webové stránce nebyl žádný text nebo ho bylo pouze minimální množství, vyhledávací roboti by se neměly čeho chytit a takovéto stránky neobstojí ve výsledcích vyhledávání. Designové webové stránky jsou vhodné zpravidla jako doplňkové stránky pro propagaci určitého produktu nebo služby, kdy je zajištěna jejich propagace pomocí bannerů nebo odkazů z jiných webů. Na rozdíl od obsahových stránek, které jsou tvořeny z větší části obsahem.

Jak již bylo uvedeno, není toto rozdělení příliš ostré, protože samozřejmě i obsahová stránka musí mít kvalitně zpracovaný design a využívat rozličné grafické prvky a naopak.

Druhy webových stránek podle provedení

Podle provedení členíme webové stránky na dva druhy, jedná se o statické a dynamické webové stránky. Statické webové stránky jsou napsány tak, že veškerý obsah je připraven v HTML souboru, který tak jak je připravený, je při zobrazení stránky předán webovému prohlížeči. Neprobíhají žádné modifikace výstupu pomocí skriptu atd.

Na rozdíl od statických stránek jsou dynamické webové stránky napsány tak, že při požadavku na zobrazení webové stránky jsou na serveru zpracovány příslušné skripty, které “vygenerují” patřičné HTML soubory, které jsou teprve po jejich přípravě předány prohlížeči, který následně předaný obsah zobrazí. Pro psaní dynamických webových stránek se nejčastěji využívá jazyk PHP a ASP. Jedná se o jazyky běžící na straně serveru, které umožňují psát webové stránky reagující na vstupy uživatelů, což statické neumožňují (tam připravujeme soubory přímo v HTML). Díky dynamickým webovým stránkám můžeme vytvářet e-shopy, mít na webových stránkách kontaktní formuláře a další prvky měnící obsah webu na základě chování návštěvníků.

Druhy webových stránek podle správy obsahu

Podle správy obsahu dělíme webové stránky na webové stránky bez administrace a s administrací. Tento pojem označuje, zda mají uživatelskou administraci umožňující majiteli, bez znalostí HTML, upravovat obsah webových stránek. Pro webové stránky s administrací tedy nepotřebujete mít správce se znalostí HTML, který by Vám obsah upravil, což u stránek bez administrace většinou potřebujete.

Jak by se mohlo zdát, tak by měly být stránky s administrací pro jejich majitele výhodnější, protože se může zdát, že nepotřebujete webmastera, ale většinou opak je pravdou. Toto platí hlavně pro webové stránky, které mají být vysoce optimalizované pro vyhledávače. Podrobnosti přesahují rámec tohoto článku, ale o něco více informací naleznete na stránce tvorba webových stránek s administrací.

Druhy webových stránek podle typu zařízení

Podle typu zařízení dělíme webové stránky na stránky pro PC, tablety a mobilní telefony. Toto rozdělení vychází z toho, že je nutné přizpůsobovat webovou stránku rozměrům displaye daného zařízení. Dříve bylo nutné vytvářet různé verze stránek pro různá zařízení, ale dnes bych tento druh dělení označil za částečně irelevantní. V současné době používá většina vývojářů při tvorbě webových stránek techniky respozivního designu, který zajistí, že se ta samá stránka přizpůsobí zařízení na němž je právě zobrazena. O něco více informací naleznete na stránce responzivní design.

 

Tento web používá pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Rozumím ×